header foto
 

Opzeggen lidmaatschap

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dien je schriftelijk uiterlijk vóór 1 mei je opzegging per email naar [email protected] te sturen.

 

Bij de aanvang van het seizoen 2022-2023 hebben alle leden nieuwe clubkleding gehad die drie jaar lang via een extra contributie betaald zal worden. Mocht je voor het seizoen 2023-2024 opzeggen, dan zal er nog eenmalig een betalingsverzoek voor € 50,- gestuurd worden. 
 

Mocht je overwegen om op te zeggen, dan verzoeken wij je met klem, om dat op tijd te doen. Opzeggingen die wij ontvangen tijdens of na het teamindelingsproces leiden tot financiële gevolgen voor jou als lid. Bovendien veroorzaken deze opzeggingen veel extra werk voor de technische commissies, omdat vaak weer opnieuw naar de teamindeling gekeken moet worden. Dat kan ook impact hebben op leden die al zijn ingedeeld.

 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar en is gewoon nog een jaar contributie verschuldigd.

 

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.