header foto
 

Contributie

Voor de leden die lid waren voor de start van het seizoen 2022/2023 is de contributie als volgt:


Voor de nieuwe leden zal geen clubkleding (€ 25,- drie jaar lang) in rekening gebracht worden. Ze kunnen hun kleding via HockeyGear online bestellen.

De leeftijd op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar is bepalend voor de contributie. Bij de contributie wordt gekeken naar leeftijd en niet naar in welk team het lid speelt. 

Entreegeld voor nieuwe leden bedraagt € 35,00. Instroomleden in de Jongste Jeugd gedurende het seizoen (vanaf maart) betalen € 45,00. Hernieuwde aanmelding voor oud-leden betekent  € 25,00 her-inschrijfkosten. De inning vindt plaats door ClubSupport. Studentenlidmaatschap uitsluitend in combinatie met trainingslidmaatschap (aantonen) van een andere (hockey)club.