header foto
 
Bestuursinfo

HEB JIJ DE CONTRIBUTIE BETAALD?

6-4-2016
Ondanks diverse incasso momenten en aanmaningen is door een aanzienlijk aantal leden  de contributie nog niet  of niet volledig voldaan.
Wellicht hebben wij niet het juiste rekeningnummer gebruikt of zijn er andere redenen waarom de incasso’s niet gelukt zijn.
Voor er maatregelen getroffen zullen worden, willen wij je de mogelijkheid geven dit alsnog in orde te maken. 
Heb je inderdaad niet betaald, maak het bedrag dan voor 20 april 2016 over op rekeningnummer NL12 ABNA 0468 5762 07  onder vermelding van jouw lidnummer.
Indien je na deze datum nog niet betaald hebt, zal dit (conform ons huishoudelijk reglement) een boete en mogelijk zelfs een schorsing tot gevolg hebben. 
Wij gaan er vanuit dat niemand het zover wil laten komen.
Check dus goed of jij de contributie wel betaald hebt.

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de penningmeester via [email protected]
 
Met groet,
Het bestuur