header foto
 
Bestuursinfo

Algemene Leden Vergadering

Nieuws afbeelding 10-11-2019
Het bestuur van MHCC nodigt u allen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdag 21 november om 20.00 uur in het clubhuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1.       Opening & mededelingen en vaststellen agenda;
2.       Notulen ALV van 2018*
3.       Verslag alle beleidsterreinen
4.       Financieel verslag over 2018-2019*
5.       Verslag Kascontrolecommissie 
6.       Aftreden bestuursleden: 
          - Puck op ’t Hof als bestuurslid algemene zaken
          - Peter Lagerwaard als bestuurslid TC senioren
          - Marcel Greveling als bestuurslid commerciële zaken
7.       Aantreden nieuwe bestuursleden:
          - Klaas Jan Neefkes als bestuurslid algemene zaken
          - Saranda Bakels als secretaris
          - Arjen Veenstra als bestuurslid TC senioren
8.       Rondvraag
9.       Sluiting

*Betreffende documenten kunt u vanaf 7 november vinden op de website van MHCC onder documenten/algemene ledenvergadering (eerst inloggen).

Wij hopen op een grote opkomst en zien u graag in ons clubhuis!

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van MHCC
Saranda Bakels
secretaris a.i.