header foto
 
Bestuursinfo

Besluit nieuwbouw op ALV 22 april 2010

Nieuws afbeelding 22-4-2010

Het bestuur van MHCC nodigt u allen van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 22 april 2010 om 20:00 uur in het clubhuis op Wouterland.

Tijdens deze bijzondere ledenvergadering zal het bestuur het besluit tot nieuwbouw van het clubhuis voorleggen. Voorafgaand aan het besluit zal een presentatie worden gegeven alsmede de financiƫle onderbouwing. De nieuwbouw kan worden gerealiseerd met een contributieverhoging van EUR 15 per lid.

Het nieuwe clubhuis wordt een enorme verbetering op veel vlakken. Meer ruimte voor kleedkamers, scheidsrechters, keepersmateriaal en vergadering. Er komen meer toiletten, beter sanitair en een dakterras.
 
De nieuwe bouwtekening (20100330_Nieuwbouw_MHCC_2010.pdf, 7 pagina's) kunt u vinden op de website van MHCC door in te loggen met uw lidnummer en wachtwoord. Ga vervolgens naar Menu (linkerkant) en klik Documenten en Nieuwbouw Clubhuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Vaststellen Verslag ALV 11 december 2009
5. Wisseling in bestuur
   - Afscheid bestuurslid Michiel Doeleman
   - Benoeming nieuw bestuurslid Oscar Honing (HTC senioren)
6. Presentatie van nieuwe clubhuis en financiƫle onderbouwing
7. Besluit nieuwbouw clubhuis MHCC
8. Voorstel contributieverhoging van EUR 15 per lid
9. Rondvraag en sluiting

De notulen van de laatste ALV kunt u vinden door op de website van MHCC in te loggen met uw lidnummer en wachtwoord. Ga vervolgens naar Menu (linkerkant) en klik Documenten en klik Algemene ledenvergadering.

Wij hopen op een grote opkomst !
 
Met sportieve groet, 
namens het bestuur van MHCC
Leonard Eveleens
[email protected]