header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
  Bestuur  Aantal vragen: 1
 Accommodatie  Aantal vragen: 2
 Afkortingen en termen bij MHCC  Aantal vragen: 2
 Communicatie  Aantal vragen: 1
 Feesten  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 Helpdesk website  Aantal vragen: 5
 Jongste Jeugd  Aantal vragen: 4
 Reglementen  Aantal vragen: 1
 Scheidsrechter  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1
 Vragen voordat je lid wordt  Aantal vragen: 2
 Vrijwilliger  Aantal vragen: 1
 Wedstrijden  Aantal vragen: 2

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Accommodatie
EHBO 
Bij de ingang naast het invalidetoilet staat een vriezer met daarin ijs voor de eerste verkoeling. In het clubhuis achter de bar staan meerdere EHBO-kisten. 
Normen en waarden 

Net als thuis gelden er in en om het clubhuis bepaalde regels. Méér nog dan thuis is het nodig om je aan deze regels te houden omdat we met ongeveer 700 leden ‘samenleven’. Sommige regels zijn door de wet opgelegd, andere hebben we zelf gemaakt om het samenzijn plezierig te maken en te houden!

Drank en consumpties

Op de club wordt er alleen alcohol geschonken aan allen van 18 jaar en ouder. Zelf alcoholische drank meebrengen is verboden. Consumpties mogen alleen genuttigd worden in het clubhuis en op het terras. Een uitzondering geldt voor het fruit dat door de teams in de rust gegeten wordt.

Voorkom overlast

Gedraag u zoals u wilt dat ook anderen zich gedragen. Voorkom daarom dat u overlast bezorgt aan andere bezoekers of aan onze buren en omwonenden. Ga dus niet toeteren, schreeuwen of zingen.

Wie normafwijkend of agressief gedrag vertoont, kan van het MHCC-terrein verwijderd worden door een bestuurs- of commissielid.

Vervoersmiddelen

Brommers en fietsen alleen plaatsen in de fietsenrekken! De doorgang (opening) naar ons clubhuis goed vrijhouden voor ambulance of brandweer.

Auto’s parkeren alleen op het parkeerterrein in de daarvoor aangegeven parkeervakken.

Hou het terrein schoon

Gooi al het afval in de vuilnisbakken. Neem lege kopjes mee terug vanaf het veld. Doe het gewoon zelf en wijs zo nodig anderen (bv. jeugdleden) erop.

Roken

Roken op het hele terrein is verboden. Roken doet u liever niet, maar in iedere geval buiten het terrein. 

Honden en overige huisdieren

Honden moeten altijd zijn aangelijnd. Hondenpoep is de verantwoordelijkheid van de baasjes, niet van het bestuur.

Vele handen maken licht werk!

De taken binnen de club zijn verdeeld. Sommige teamtaken zijn verplicht, zoals het rijden naar uitwedstrijden en de bar bezetten voor ouders van jeugdleden. Voor (oudere) jeugdleden is het vanaf de B-lijn verplicht een scheidsrechtersdiploma te halen en bij toerbeurt wedstrijden te fluiten.

Andere taken zijn vrijwillig: Technische commissies, communicatie, evenementen, klussen, besturen etc. 

Heeft u interesse om nog meer betrokken te zijn bij MHCC, laat dit dan weten aan een van de bestuursleden of via [email protected] !

 

 

 

Sponsoren